Xử lý kính xước cho công trình biệt thự tại Đông Anh

Hình ảnh Quang Vinh đang thi công phục hồi kính xước của biệt thự cho khách hàng tại Đông Anh

Bài viết liên quan