Đế 3in gắn nhám mài

Đế có độ rộng 3in, chuyên dùng cho máy đánh bóng quỹ đạo đồng tâm Đế gai bám dính cao, gắn phớt chắc chắc Cho cảm giác tốt nhất khi thi công Quy cách: 3in - 80mm

Giới thiệu về Đế 3in gắn nhám mài

Đế có độ rộng 3in, chuyên dùng cho máy đánh bóng quỹ đạo đồng tâm

Đế gai bám dính cao, gắn phớt chắc chắc

Cho cảm giác tốt nhất khi thi công

Quy cách: 3in - 80mm