Nỉ đánh bóng kính 3in loại A

Sản phẩm dùng kết hợp với Glass Polishing Powder và máy đánh bóng cầm tay

Giới thiệu về Nỉ đánh bóng kính 3in loại A

Nỉ đánh bóng kính 3in loại A dùng kết hợp với Glass Polishing Powder và máy đánh bóng cầm tay