Pad đánh bóng kính 3 in

Giới thiệu về Pad đánh bóng kính 3 in

Sản phẩm dùng kết hợp với  Glass Polishing Powder và máy đánh bóng cầm tay