Làm mất bằng lái xe có phải thi lại?

Trường hợp đánh rơi hoặc làm mất giấy phép lái xe, người dân có phải thi sát hạch để xin cấp lại bằng không? Để xin cấp lại giấy phép lái xe cần những thủ tục gì?

TRẢ LỜI

Luật sư Quách Thành Lực - Giám đốc Công ty Luật Pháp trị

Điều 36 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định người có giấy phép lái xe bị mất thì được xét cấp lại giấy phép lái xe mà không cần phải thi lại, trừ trường hợp người có giấy phép lái xe bị mất mà quá thời hạn sử dụng từ 3 tháng trở lên, có tên trong hồ sơ quản lý sát hạch, không thuộc trường hợp đang bị thu giữ, xử lý. Với những trường hợp này, họ phải nộp hồ sơ xin cấp lại giấy phép bị mất và phải dự thi sát hạch lại các nội dung sau 2 tháng nộp hồ sơ.

Bằng lái xe bị mất

Với giấy phép quá hạn từ 3 tháng đến dưới 1 năm, người dân phải sát hạch lại lý thuyết, còn với giấy phép quá hạn sử dụng từ 1 năm trở lên, họ phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành.

Như vậy, người có giấy phép lái xe bị mất không cần thi lại mà chỉ cần làm thủ tục cấp lại giấy phép lái xe. Nếu giấy phép bị mất quá thời hạn sử dụng từ 3 tháng trở lên thì sau khi nộp hồ sơ xin cấp lại, họ vẫn phải tham gia sát hạch lại lý thuyết hoặc cả lý thuyết và thực hành.

Về thủ tục xin cấp lại, người bị mất giấy phép lái xe phải làm thủ tục tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông Vận tải. Hồ sơ xin cấp lại gồm Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép lái xe; Hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép bị mất (nếu có); Giấy khám sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền, trừ trường hợp cấp lại Giấy phép lái xe không thời hạn hạng A1, A2, A3 và bản sao các giấy tờ tùy thân.

Lệ phí cấp lại bằng lái xe là 135.000 đồng/lần. Những người phải thi sát hạch sẽ phải nộp thêm phí sát hạch, tùy thuộc nội dung thi.

Về thời gian cấp lại, đối với giấy phép lái xe bị mất còn thời hạn hoặc quá hạn dưới 3 tháng, thời gian là 2 tháng kể từ ngày bổ sung đầy đủ hồ sơ. Đối với giấy phép quá hạn từ 3 tháng trở lên, thời gian cấp là không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch.

Bài viết liên quan